Přípravka mini (U7)

Trenér: Josef Weiss
Webové stranky: www.jezcizrep.cz
Soutěž: Formou zábavy

Fotbalová školička pro nejmenší fotbalisty je spíše zaměřena na rozvoj všeobecné pohybové dovednosti dětí. Též se jim snažíme vštípit potřebu se pravidelně hýbat a poskytnout jim dobrý pohybový základ. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj obratnosti, flexibility, dynamiky, vytrvalosti, koordinace a síly. Občas se účastní fotbalového turnaje nebo přátelského zápasu.